De energietransitie en de vastgoedsector

De energietransitie is in volle gang. Dat moet ook wel. Het Klimaatakkoord geeft aan dat Nederland in 2050 zo goed als CO2-neutraal moet zijn. Bovendien draaien we de gaskraan in Groningen langzaam dicht en is het verstandig om daardoor niet afhankelijk te worden van andere regio’s in de wereld. Dat bereiken we door collectief van het aardgas af te stappen. Daarvoor moeten overheden, energieleveranciers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers samen stevige stappen zetten.

Energietransitie_Ennatuurlijk.jpg

Kansen voor compacte woningbouw

Duurzame warmte biedt kansen. Verwarming beslaat namelijk 60 procent van het aardgasverbruik. Door het inzetten van bijvoorbeeld industriële restwarmte, aardwarmte of biomassa zetten we collectief en relatief eenvoudig grote stappen richting een aardgasvrije bebouwde omgeving. Vooral voor woningbouw bestaan er efficiënte manieren om duurzame warmte te leveren die niet duurder is dan aardgas. Daarbij moet de investering in warmte in context geplaatst worden. Nu nog gasnetten aanleggen of gasketels plaatsen is een tijdelijke oplossing die op korte termijn vraagt om een herinvestering. Bovendien kan een warmtenet in de toekomst steeds verder verduurzaamd worden. Bijvoorbeeld door de aansluiting op een of meer nog duurzamere warmtebronnen in de buurt. En bewoners? Die profiteren van praktische voordelen. Duurzamere warmte is niet duurder, comfortabel, veilig, betrouwbaar in de levering en het systeem neemt veel minder ruimte in beslag in huis dan elk alternatief.

Ennatuurlijk zoekt vastgoedeigenaren met lef

Wilt u vooroplopen in de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving? Neem dan contact op met ons. We helpen u graag verder met het in kaart brengen en vooral het realiseren van de mogelijkheden voor uw vastgoed. Daarvoor hoeft er niet per se al een duurzaam warmtenet in de buurt te zijn. Ennatuurlijk koppelt graag gevers en ontvangers voor duurzame warmte aan elkaar. Dat deden we al vaker.