De energietransitie en de vastgoedsector

De energietransitie is in volle gang. Dat moet ook wel. Het Klimaatakkoord geeft aan dat Nederland in 2050 zo goed als CO2-neutraal moet zijn. Dat bereiken we door collectief van het aardgas af te stappen. En daarvoor moeten overheid, energieleveranciers, organisaties en bedrijven samen stevige stappen zetten. Vooral op het gebied van compacte bestaande woningbouw, zoals appartementencomplexen, liggen mooie kansen. De sociale woningbouw is het laaghangend fruit. De investering in warmte moet daarbij in context geplaatst worden. Nu nog gasnetten aanleggen is een tijdelijke oplossing die op korte termijn vraagt om een herinvestering.

Energietransitie_Ennatuurlijk.jpg

Kansen voor compacte woningbouw

Warmte biedt kansen. Verwarming beslaat namelijk zestig procent van het aardgasverbruik. Door het inzetten van bijvoorbeeld industriële restwarmte of biogas rollen we duurzame warmte collectief en relatief eenvoudig uit. Vooral voor compacte bestaande woningbouw bestaan er efficiënte manieren om via het huidige warmtenet duurzame warmte te leveren. Bovendien kunnen deze toepassingen in de toekomst steeds verder verduurzaamd worden. Bijvoorbeeld door de aansluiting op een nog duurzamere warmtebron. En bewoners? Die profiteren van praktische voordelen. Duurzamere warmte is namelijk comfortabel, veilig, heeft een hoge leveringszekerheid en het systeem neemt veel minder ruimte in beslag in huis dan een traditioneel gassysteem.